NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN YOGA


YOGA có nguồn gốc ở ẤN ĐỘ, có lịch sử lâu đời hơn 5000 năm, là một trong 6 trường phái triết lý nổi tiếng của ấn độ, và hiện nay đã phổ biến khắp nơi trên thế giới. YOGA có một lịch sử lâu đời và có quan hệ mật thiết với hệ thống BRAMANISM [đạo bà la môn]. Ở ấn độ, YOGA được trình bày và phân tích rất nhiều trong văn hiến cổ, hầu như mỗi bộ kinh điển đều có khá nhiều chương mục truyền thụ tri thức YOGA. Sau nầy phật giáo được sinh ra trong hệ thống BRAMANISM, triết học YOGA vẫn được thể hiện trong kinh văn như cũ cho tới ngày nay, và có rất nhiều phương pháp tu hành của phật giáo được phát triển dựa trên cơ sở của YOGA.

ĐỊNH NGHĨA VỀ YOGA

Từ YOGA đã có rất lâu, nó còn lâu hơn hệ thống triết học mang cái tên nầy. Lần đầu tiên từ YOGA được dùng đến là ở trong kinh VỆ ĐÀ, có nghĩa là ràng buộc các vật vào với nhau, nhất là bò và ngựa. Từ nầy có gốc gác từ tiếng PHẠN, chữ "JUJIR"có nghĩa là chấp lại, nối lại… Nhưng sau đó có một ý nghĩa khác được gắn vào thuật ngữ nầy, cũng bắt nguồn từ gốc PHẠN, chữ "JUJ" có nghĩa là kiểm soát ý thức.
Và một ý nghĩa khác nữa. YOGA có nghĩa là tương ứng, khế hợp… và cũng hàm chứa ý nghĩa là dung hợp, mặc tưởng, quy nhập, hợp nhất, hòa hợp hoặc tập trung ý chí.
Những điều gì thuộc về CHỈ và QUÁN tương ứng với nhau, hoặc TÂM và THÂN tương ứng với nhau ĐỀU CÓ THỂ GỌI LÀ YOGA

PHÂN LOẠI YOGA
YOGA là một danh từ tổng quát, phải thêm một từ khác nữa trước chữ YOGA thì mới biết đó thuộc loại nào. Thí dụ như BHAKTI YOGA, KARMA YOGA, JNANA YOGA, RAJA YOGA, HATHA YOGA

KHỞI NGUỒN CỦA YOGA CÓ 5 LOẠI.

1/ BHAKTI YOGA: Là con đường sùng bái, sùng tín, hay tín ngưởng.
Người thực tập BHAKTI YOGA họ sẽ hướng tâm hòa hợp vào đấng thương đế, các vị thần như là BRAHMA[sáng tạo] VISHNU[bảo tồn] SHIVA[hủy diệt]hoặc là các đấng thần linh mà họ tín ngưỡng như là thần lửa, thần nước, thần sấm sét v.v…

2/ KARMA YOGA: Là con đường hành động.
Người thực tập KARMA YOGA họ rất tin vào nghiệp báo, họ thường tạo ra những NHÂN tốt, để được QUẢ tốt đời sau. Tuy nhiên có một số người không quan tâm về nghiệp hay nhân quả khi họ hành động tốt, nhưng cái quả ấy vẩn có ở đời sau.

3/ JNANA YOGA: Là con đường minh triết.
Người thực tập JNANA YOGA họ thường dựa theo cơ sở của những cái trước, cái sẳn có mà họ lý luận để tìm ra chân lý, hoặc là họ có những ý nghĩ, ý tưởng mới.

4/ RAJA YOGA: Là con đường giác ngộ, giải thoát.
Người thực tập RAJA YOGA thường tự thân nổ lực tu tập để phát triển trí tuệ và đưa đến giác ngộ, giải thoát. Đây là môn tu tập không lệ thuộc vào bất cứ tôn giáo nào, một đối tượng nào. Rất thích hợp với những ai không muốn dính dáng vào tôn giáo.

5/ HATHA YOGA: Là con đường rèn luyện thể dục để tăng cường sinh lực.
Người thực tập HATHA YOGA thường dùng cách hô hấp và phương pháp thể dục để tăng cường sức khỏe, có thể gọi là khoa luyện trường sinh.

Từ thời cổ đại, khởi nguồn của YOGA có 5 loại, về sau nầy các vị đạo sư đã tạo ra thêm rất nhiều loại YOGA khác ví dụ như: MANTRA YOGA, KRIYA YOGA, TANTRA YOGA, PRANA YOGA, SHIVA YOGA, YANTRA YOGA, KUNDALINI YOGA v.v…

Hiện nay trên thế giới, nhất là ở Mỹ… xuất hiện rất nhiều loại YOGA như POWER YOGA, ASHTANGA YOGA, HOT YOGA, BIKRAM YOGA, INTERGRAL YOGA, v.v… Nhìn chung, tuy khác nhau ở tên gọi, nhưng chúng cùng chung mục đích rèn luyện sức khỏe, kiểm soát cảm xúc, phát huy tiềm năng trí tuệ, tiến tới giác ngộ, giải thoát. 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét: